[{"name":"Apollo Optik","floor":{},"storeid":"s208"},{"name":"Bijou Brigitte","floor":{},"storeid":"s135"},{"name":"Binder Optik","floor":{},"storeid":"s026"},{"name":"Breuninger","floor":{},"storeid":"s037"},{"name":"Fielmann","floor":{},"storeid":"s224"},{"name":"Fossil","floor":{},"storeid":"s113"},{"name":"Juwelier Christ","floor":{},"storeid":"s107b"},{"name":"Krass Optik","floor":{},"storeid":"s035"},{"name":"Manuela Carl","floor":{},"storeid":"s016"},{"name":"OROVIVO","floor":{},"storeid":"s112"},{"name":"Swarovski","floor":{},"storeid":"s226"},{"name":"t@im, watches and more","floor":{},"storeid":"s018"},{"name":"Tchibo","floor":{},"storeid":"s021"}]